Styrelse & valberedning

 

Adress:
Norrbottens Gille,
c/o Catharina Fors
Vinkelhaksvägen 17
138 34 Älta

mobil: 070-770 39 36
org.nr: 802443-8692

 

Verksamhetsår 2018 – styrelsens ledamöter

 

Inga-Britt (Bibbi) Ericson Ordförande Tullinge
Mob: 073-943 04 16
bibbi.ericson@hotmail.com
från Kalix/Bondersbyn
Ola Wikström Vice Ordförande Muskö
Mob: 0738-510 338
från Luleå/Niemisel
Catharina Fors Ekonomi- och
Medlemsansvarig
Älta
Mob: 070-770 39 36
catharinafors@hotmail.com
från Kiruna/Kiruna
Bengt-Erik Andersson Sekreterare Stockholm
Mob: 070-697 65 85
från Kalix /Båtskärsnäs
Ricky Eriksson  Ansvarig hemsida Skärholmen
Mob: 070-090 77 67
j.ricky.eriksson@hotmail.com
från Luleå/Orrbyn
Rickard Arvidsson Ledamot Tyresö
Mob: 072-235  61 01
från LuleåLuleå
Maria Johansson Ledamot Grödinge
Mob: 076-806 54 74
 från Boden/Boden
Birgitta Strömbäck  Ledamot Luleå
Mobil: 073-689 65 20
från Luleå/Luleå

 

Verksamhetsår 2018 – Valberedningen

Olle Norgren 073-920 67 69 från Kalix/Kalix
Solveig Pettersson 070-344 32 86 Luleå/Luleå