Bli medlem i Norrbottens Gille

Du som är född, har bott/arbetat i Norrbotten eller har annan anknytning till Norrbotten-Lappland, är varmt välkommen att anmäla dig som ny medlem i  Norrbottens Gille!

Vad får jag som medlem?

Som medlem får du delta på samtliga aktiviteter som Norrbottens Gille anordnar.
Varje år arrangerar vi traditionsenligt:

 • Paltmiddag i slutet av januari
 • Årsmiddag i samband med årsmötet i april
 • Surströmmingsfest i september

Vi anordnar även ett antal seminarier, studiebesök och kulturella arrangemang med anknytning till Norrbotten.

Som medlem betalar du normalt 50 kronor lägre än medbjudna gäster för en middagsaktivitet.

Vad kostar det?

Årsavgiften är 150 kr per person och betalas till gillets plusgiro 59 410-1. Om du anmäler dig under hösten, gäller din
medlemsavgift till och med 31 december påföljande år.

Fyll i anmälan om medlemskap här:

  Förnamn *

  Efternamn *

  Adress *

  Postnummer *

  Ort *

  Mobil

  Din epost *

  Hemort i Norrbotten-Lappland *

  Födelseår *

  Efternamn vid födsel

  Vad är ett plus ett?(svara med bokstäver)

  För dig som saknar e-post, ring in din nyanmälan till: Catharina Fors (medlemsansvarig) tel. 070-7703936.

    Du får då all information via vanlig post.