Bli medlem i Norrbottens Gille

Du som är född, har bott/arbetat i Norrbotten eller har annan anknytning till Norrbotten-Lappland, är varmt välkommen att anmäla dig som ny medlem i  Norrbottens Gille!

Vad får jag som medlem?

Som medlem får du delta på samtliga aktiviteter som Norrbottens Gille anordnar.
Varje år arrangerar vi traditionsenligt:

 • Paltmiddag i slutet av januari
 • Årsmiddag i samband med årsmötet i början av april
 • Surströmmingsfest i september

Vi anordnar även seminarier, studiebesök och kulturella arrangemang med anknytning till Norrbotten.

Vad kostar det?

Årsavgiften är 150 kr per person och betalas till Gillets plusgiro 59 410-1. Om du vinner inträde i föreningen under september eller senare betalar du ingen årsavgift det året.

Fyll i anmälan om medlemskap här:

  Förnamn *

  Efternamn *

  Adress *

  Postnummer *

  Ort *

  Mobil

  Din epost *

  Hemort i Norrbotten-Lappland *

  Födelseår *

  Efternamn vid födsel

  Vad är ett plus ett?(svara med bokstäver)

  För dig som saknar e-post, ring in din anmälan till Maria Johansson  076-8065474.

  Du får då all information via vanlig post.

  PS Läs på hemsidan hur Gillet hanterar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DS