Om Norrbottens Gille

Historik

Norrbottens Gille bygger på traditioner från år 1927, då en norrbottensförening bildades i Stockholm för utflyttade norrbottningar. Föreningen var verksam under 1930- och 1940-talen.

År 1935 bildades föreningen Luleåpojkarna av medlemmar ur Norrbottensföreningen. För medlemskap fordrades då att man varit elev vid Högre Allmänna Läroverket i Luleå.

1959 återupplivades den gamla föreningen under namnet Norrbottens Gille efter mönster av övriga norrländska föreningar i huvudstaden.

1974 gick de två föreningarna samman och den 15 mars 1979 beslöt man att den gemensamma föreningen i fortsättningen skulle heta NORRBOTTENS GILLE med säte i Stockholm. Och våra medlemmar har rötter i någon av de 14 kommunerna enligt vidstående karta.

Vi är idag ca 100 medlemmar som träffas under trevliga former.

Se bifogad fil mer om Norrbottens Gille