Personuppgifter

För att Norrbottens Gille (Föreningen) ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Behandling av personuppgifter syftar till att underlätta Föreningens verksamhet till nytta för medlemmarna.  

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten) , kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner  t ex årsavgifter och avgifter till årliga sammankomster t ex surströmming, paltmiddag, årsmöte.

Personuppgifter  t ex namn och adress lämnas inte ut. Uppgift om e-postadress lämnas inte ut men används för kommunikation med enskild medlem.  Saknar medlem e-postadress sker kommunikation via brev eller telefon. Om medlem lämnar Norrbottens Gille raderas medlemmens samtliga personuppgifter i databas eller motsvarande.  Varje medlem har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns för denne i databas eller motsvarande.