Medlemsmatrikel

Vi skickar på begäran en aktuell medlemsmatrikel till våra medlemmar.

Vi  lämnar inte ut våra medlemmars uppgifter till utomstående. Kontroll sker därför att du är medlem i föreningen innan vi skickar ut medlemsmatrikeln.

Vill du ha ett exemplar? Beställ via   Kontakta oss»