Styrelse & valberedning

 

Adress:
Norrbottens Gille,
c/o Catharina Fors
Vinkelhaksvägen 17
138 34 Älta

mobil: 070-770 39 36
org.nr: 802443-8692
 

 

Verksamhetsår 2019 – styrelsens ledamöter              

                                                                                                                                                                                                  

Inga-Britt (Bibbi) Ericson Ordförande Tullinge
Mob: 073-943 04 16
bibbi.ericson@hotmail.com
från Bondersbyn/Kalix kommun
Bengt-Erik
Andersson
Vice Ordförande och
Sekreterare
Stockholm
Mob: 070-697 65 85
från Båtskärsnäs/Kalix kommun
Catharina Fors Ekonomi- och
Medlemsansvarig
Älta
Mob: 070-770 39 36
catharinafors@hotmail.com
från Kiruna/Kiruna kommun
Marion Nyström Ledamot Stockholm
Mob: 070-766 1704
från Boden /Boden kommun
Ricky Eriksson  Ansvarig hemsida Skärholmen
Mob: 070-090 77 67
j.ricky.eriksson@hotmail.com
från Orrbyn/Luleå kommun
Rickard Arvidsson Ledamot Tyresö
Mob: 072-235  61 01
från Luleå/Luleå kommun
Maria Johansson Ledamot Grödinge
Mob: 076-806 54 74
 från Boden/Boden kommun
       

 

Verksamhetsår 2019 – Valberedningen

Gunvor Hertz 08-93 75 12 från Padjerim/Jokkmokk kommun
Solveig Pettersson 070-344 32 86 från Luleå/Luleå kommun