Om Orgeln i Stockholms Konserthus – lite kuriosa

Postad den 9 september 2018 i Aktuellt, Tips o kuriosa | Inga kommentarer »
  •  Visste du att den världsberömda orgeln i Stockholms Konserthus är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.
  • Att orgeln invigdes 1982 och kom till stånd bland annat genom omfattande insamlingsarbete.
  • Att var och en som skänkte minst 1000 kr fick sitt namn ingraverat på en valfri pipa på orgelns över 6000 pipor.
  • Att Norrbottens Gille bidrog med 1000 kr.
  • Att det således står graverat ”NORRBOTTENS GILLE” på tonen ettstrukna e i den ljuva stämman Voix céleste inom orgelns svällverk.

 Tänk på det nästa gång du besöker Stockholms Konserthus !!

Här följer lite historik om orgeln: Den dåvarande konserthuschefen, Bengt Olof Engström från Luleå, var under många år ordförande i Norrbottens Gille.

”Dåvarande konserthuschefen Bengt Olof Engström fick i april 1976  Konserthusets styrelses tillstånd att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan om en ny orgel. Projektet kallades ”Orgelverk 80”. En orgelkommitté bildades, bestående av Bengt Olof Engström, Gotthard Arnér, Karl-Erik Welin, Erik Lundkvist och orgelbyggaren Stig Magnusson, som arbetade intensivt med olika förslag. Den 4 december 1978 antog Konserthusstiftelsens styrelse anbudet från Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad (i skarp konkurrens med firmorna Klais och Rieger). Kostnaderna beräknades till 7,2 miljoner och bygget skulle vara klart till februari 1982.

Med obändig energi, uppfinningsförmåga, tålamod och aldrig sviktande tilltro till projektet drev dåvarande konserthuschefen Bengt Olof Engström orgelfrågan framåt, starkt understödd av styrelsen med dess ordförande Erland Waldenström och vice ordförande Bertil Åberg. Den nya konserthusorgeln tillkom i en ekonomiskt bekymmersam tid och det är i dag beundransvärt hur man lyckades finansiera detta dyra instrumentbygge. Orgeln blev en nationell angelägenhet. Den kunde finansieras genom stöd från stat och kommun, men dessutom startade man en insamling, som inbringade avsevärda belopp. För 1 000 kr fick man sitt namn ingraverat på en valfri pipa och många enskilda personer och företag efterkom uppmaningen. Pipdonatorernas namn publicerades i en särskild publikation. Här förekommer namn från svenskt närings- och kulturliv och rader av enskilda”.  (texten citerad från Konserthusets hemsida).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *