Årsberättelse

Postad den 15 maj 2018 i Aktuellt | Inga kommentarer »
ÅRSREDOVISNING  2017-01-01–2017-12-31  NORRBOTTENS GILLE  
Org nr 802443-8692
Förvatningsberättelse
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:   
 
Ordförande  Inga-Britt Ericson  
Vice ordförande  Solveig Pettersson  
Sekreterare  Bengt E Andersson  
Ekonomiansvarig  Catharina Fors  
Ledamot  Bo Björnspjut  
Ledamot, ansvarig hemsidan Ricky Eriksson  
Ledamot Birgitta Strömbäck   
Ledamot Ola Wikström    
 
Händelser under verksamhetsåret  
 
Paltfest  
Verksamhetsårets första begivenhet var paltfesten den 26 januari 2017 på Restaurang Lövholmen, 
Lövholmsvägen 2, Liljeholmen. Det var 106 gäster som avnjöt god palt och lyssnade på Göran Cars, samhällsplanerare och professor vid KTH, som berättade och visade bilder om flytten av Kiruna stad.  Ett mycket uppskattat och intressant föredrag. Även denna gång levererades palten av Margareta 
Erikssons cateringfirma på Brännkyrkagatan.     
 
Årsmötet hölls den 8 april 2017 på restaurang Cesannas på Norrtullsgatan 12 L. Till ?årsmötet kom 50
medlemmar.  Årsmötesförhandlingarna leddes av Ulf Öqvist. Till sekreterare utsågs Bibbi Ericson.   
  
Den 7 september 2017 ordnades den traditionsenliga surströmmingsfesten på restaurang Cesannas på  
Norrtullsgatan 12 L med 62 deltagare.  
 
Övriga aktiviteter: 
En stadsvandring på Södermalm genomfördes den 19 april 2017 med Gunnar Ekedahl som guide.  
Vandringen startade vid Katarina kyrka och avslutades på Mariatorget. Under promenaden passerade 
vi  bl a Cornelisparken, Mosebacke torg med Södra teatern, Katarinahissen, Urvädersgränd med  Bellmanhuset, 
Maria kyrka och Monteliusvägen. Fjorton medlemmar deltog.    
   
Den 15 maj 2017, i arla morgonstund, ordnade Ricky Eriksson en fågelskådning vid Isbladskärret på  Djurgården. 
Sex morgonpigga medlemmar deltog i skådningen.    
 
Den 18 oktober 2017 deltog 12 medlemmar i en guidad visning av Hallwylska Museet. Vi lämnade  stadens brus 
och förflyttade oss 100 år tillbaka i tiden. Här står rummen orörda kvar; från salonger,  rökrum och galleri, till kök 
och badrum. Huset byggdes för Wilhelmina och Walther Hallwyl, som  hörde till landets mest förmögna skikt vid 
sekelskiftet 1900. Wilhelmina skapade under sin levnad  omfattande samlingar av måleri, keramik, silver, vapen, 
textilier och antika möbler.    
 
Styrelsemöten   
Under året har 10 protokollförda sammanträden hållits, där våra arrangemang planeras och utvärderas.  
Mötesplatserna har varit på Alsnögatan, på Restaurang Cesannas och i Tullinge.     
 
Medlemmar  
År 2017 hade Gillet 229 betalande medlemmar. År 2016 hade vi 270 betalande medlemmar. Antalet har som synes 
minskat sedan föregående år.  Medlemsavgiften uppgick till 150 kronor.    
 
Ekonomi   
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultatmässigt finns negativt resultat. Balansmässigt har föreningen positiv likviditet.    
Vinstdisposition    
Balanserade vinstmedel  60 870 kronor  Årets förlust  8 354 kronor Eget kapital 52 516 kronor        
Styrelsen föreslår att årets förlust på 8 354 kronor balanseras i ny räkning.    
 
Sammanfattande kommentarer  
Våra arrangemang, fester, studiebesök och föreläsningar har lockat många deltagare. Vår ambition att  engagera gäster med norrbottnisk bakgrund, som har intressanta erfarenheter att berätta, har bidragit till  den stora uppslutningen på våra sammankomster.  Vår nya hemsida och vårt deltagande på Facebook har också gett oss nya kontakter.     
 
Stockholm  15 mars 2018        
Inga-Britt Ericson                       Solveig Pettersson           Bengt E Andersson
      
Catharina Fors                            Ricky Eriksson                  Birgitta Strömbäck
        
Bo Björnspjut                              Ola Wikström 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *